Home page       Contact us

 
Center for Advanced Research in Finance and Banking - CARFIB
         
   
  Center for Advanced Research in Finance and Banking - CARFIB
................................................................................................................
    Navigation Menu
..............................................................

  Dinamica mecanismelor de ajustare a socurilor macroeconomice. O analiza din perspectiva stabilirii paritatii centrale a cursului de schimb in momentul aderarii la Zona Euro

Proiect: PNCDI2 TE 334, 2010-2013

Buget: 586,650 RON (132,000 EUR)

Project team:

 • Lect. univ. dr. Ionut Dumitru

 • Asist. univ. drd. Elena Bojesteanu

 • Asist. univ. drd. Nicoleta Ciurila

 • Asist. univ. drd. Bogdan Murarasu

Rezumat

Proiectul are ca motivatie imbunatatirea intelegerii empirice si teoretice a mecanismelor prin care socurile interne si cele provenite din exterior sunt acomodate in economiile Noilor State Membre, particularizand pe cazul Romaniei.

Tema Proiectului are o relevanta deosebita in contextul in care Romania s-a angajat sa adopte moneda Euro in orizontul 2014-2015, iar la acel moment se va pierde independenta politicii monetare si flexibilitatea cursului de schimb prin fixarea paritatii centrale a monedei nationale, ceea ce va face ca o parte din instrumentele de ajustare a economiei sa nu mai poata fi utilizate.

Obiectivul central al Proiectului este reprezentat de studiul mecanismelor de ajustare la diferite socuri care pot afecta economia, si in special relevarea rolului pe care cursul de schimb il are in cadrul acestora. Cercetarea este structurata pe trei directii principale:

 • analiza impactului variatiei cursului de schimb (nominal si real) asupra variabilelor care definesc criteriile de convergenta nominala si reala catre Zona Euro;
 • estimarea unui nivel optimal al paritatii centrale in momentul aderarii la Mecanismul Ratelor de Schimb (ERMII) si posibilele consecinte asupra inflatiei, deficitului de cont curent si competitivitatii externe, precum si asupra convergentei reale a economiei;
 • identificarea variabilelor prin intermediul carora vor actiona mecanismele de ajustare ale economiei dupa fixarea cursului de schimb si pierderii independentei politicii monetare odata cu aderarea la Zona Euro.
 • Toate aceste aspecte sunt esentiale pentru o buna fundamentare a politicilor economice in vederea adoptarii monedei Euro. Originalitatea Proiectului consta in abordarea comparativa a dinamicii mecanismelor macroeconomice de ajustare a socurilor in contextul aderarii la zona euro a Romaniei si a celorlalte State Nou Membre, precum si in abordarea unor teme si aplicarea unor tehnici de analiza financiar-monetara cu un grad ridicat de noutate in cazul Romaniei.

  Obiective realizate

  2010

  • Estimarea impactului cursului de schimb asupra inflatiei.
  • Evaluarea efectului Harrod-Balassa-Samuelson si a impactului acestuia asupra convergentei nominale si reale.

  2011

  • Determinarea paritatii centrale in scopul adoptarii Euro. Estimarea cursului de schimb real de echilibru in Romania.
  • Rolul cursului de schimb in asigurarea competitivitatii internationale.

  2012

  • Estimarea nivelului sustenabil al deficitului de cont curent si evidentierea mecanismelor de ajustare a dezechilibrelor externe.
  • Cuantificarea influentei factorilor regionali asupra evolutiei cursului EUR/RON.

  Publicatii

  • Bojesteanu, E. & S. Manu (2013) "Empirical analysis of business cycle synchronization and shock similarity between Romania and the Euro Zone," Emerging Markets Finance and Trade (in curs de aparitie). Versiunea Working Paper.

  Prezentari

   

  Home
  News
  AEFR - Working Paper Series

  Research Projects
  Publications
  Members

  ..............................................................
  sigla

     
           
  New Page 1